خرداد ۱۳۹۵

دوره آموزشی PLC

عنوان دوره:

برنامه نویسی و کار با سخت افزارPLC  و کارت های ورودی و خروجی

کد ملی آموزش شغل:  ۸۴/۵۵/۱/۴ – ۰

رشته شغلی: کنترل و ابزار دقیق

طول زمان آموزش: ۷۲ ساعت

زمان آموزش نظری: ۳۶ ساعت

زمان آموزش عملی: ۳۶ ساعت

 

جهت ثبت نام و پرداخت هزینه دوره به بخش پرداخت آنلاین مراجعه کنید.

لطفاً مدارک خود را جهت ارائه مدرک در بخش ارسال مدارک بارگزاری نمایید.

دوره آموزشی HSE

عنوان استاندارد آموزش: افسر HSE در پروژه های صنعت نفت

کد ملی آموزش شغل:  ۳۹/۹۰/۱/۱ – ۰

طول زمان آموزش: ۱۳۰ ساعت

زمان آموزش نظری: ۹۷ ساعت

زمان آموزش عملی: ۳۳ ساعت

 

جهت ثبت نام و پرداخت هزینه دوره به بخش پرداخت آنلاین مراجعه کنید.

لطفاً مدارک خود را جهت ارائه مدرک در بخش ارسال مدارک بارگزاری نمایید.