تیر ۱۳۹۶

دوره آموزشی راهکارها، مقررات و ضوابط صادرات

مدرس دوره:  سید عباس حسینی

مدیرکل دفتر مقررات و صادرات و واردات

و مشاور سازمان توسعه و تجارت ایران

در دوره آموزشی راهکار، مقررات و ضوابط صادرات کالا چه چیز هایی برای شما گفته می شود؟

کارت بازرگانی و الزامات ورود به تجارت و صادرات

تعریف صادرات و شیوه های وقوع آن با اشاره به مناطق آزاد

آزادی و محدودیتهای صادراتی با اشراه به عواض صادراتی

شیوه های مختلف صادرات

ورود موقت برای پردازش و صادرات

صادرات مجدد و مقررات مربوط به آن

چگونگی استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی برای تولید کالای صادراتی

صادرات یا خروج موقت کالا

چگونگی صادرات اقلام مستعمل

معافیت مالیاتی در صادرات و شرایط استفاده از آن

مالیات بر ارزش افزوده و کالاهای صادراتی

موضوع نرخ گذاری کالاهای صادرات

چگونگی رسیدگی به اختلافات گمرکی

سایر موارد مرتبط

با شرکت در دوره آموزشی راهکار و مقررات و ضوابط صادرات کالا چه چیز هایی دریافت می کنید؟

۵ ساعت مطالب آموزشی کاربردی که می توانید با آن یک شروع خوب داشت

جزوه آموزشی مطالب کارگاه

فایل های صوتی دوره (تا چهار روز پس از برگزاری به ایمیل شماارسال خواهد شد.)

گواهینامه آموزشی از سازمان توسعه تجارت ایران

مبلغ سرمایه گذاری جهت شرکت در دوره

ویژه یک نفر از واحدهای تولیدی: رایگان

ثبت نام آزاد:  ۳۰هزار تومان

ثبت نام در دوره